สุดยื้อ!! หนูแดง ลูกช้างพลัดหลง ทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ พยายามกันจนวินาทีสุดท้ายไม่สามารถรั้งน้องเอาไว้ได้    ลูกช้างป่าพลัดหลง เพศผู้ อายุประมาณ 1 ปี ชื่อหนูแดง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ซึ่งมีอาการป่วยจากโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง (EEHV)? ได้ล้มตายลงอย่างสงบเมื่อเวลา 13.00 น.   29 มิถุนายน 62

ทีมสัตวแพทย์ได้ทำการช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ ซึ่งโรคติดเชื้อไวรัส EEHV ในลูกช้างเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูง และมีอัตราการเสียชีวิตที่สูงในลูกช้าง

คณะเจ้าหน้าที่ได้ทำการนิมนต์พระสวดบังสกุล อุทิศส่วนกุศลให้กับลูกช้างป่าหนูแดง  ทีมสัตวแพทย์จะได้ทำการชันสูตรเพื่อตรวจโรคติดต่ออื่นๆ และความผิดปกติอื่นๆเพิ่มเติม โดยจะฝังกลบตามหลักวิชาการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน 

                จากกรณีลูกช้างป่าหนูแดง ป่วยเป็นโรคไวรัสในช้างชนิด EEHV โดยทำการดูแลรักษา ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

ขอขอบพระคุณ               

- ทีมสัตวแพทย์ สัตวบาล ประจำสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช              

- ห้องปฏิบัติการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบางพระ จ.ชลบุรี ห้องปฏิบัติการ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว และห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน พัทยา              

- น.สพ. ทวีโชค อังควานิช และ สพ.ญ. วรางคณา ลังการ์พินธุ์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมป์ และ อ.สพ.ญ.ดร สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สำหรับการให้คำปรึกษาแนวทางในการรักษา             

- น.สพ.เผด็จ ศิริดำรง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เนินพลับหวาน พัทยา และ คุณไพรัตน์ ชัยคำ ผู้บริหารหมู่บ้านช้างพัทยา ซึ่งให้การสนับสนุนเลือดช้างบ้าน เพื่อช่วยเลือดลูกช้างป่าหนูแดง              -

คุณกาญจนา ศิลปอาชา ที่ช่วยสนับสนุนอาหารสำหรับลูกช้าง และคอยช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา ทีมสัตวแพทย์ในการปฏิบัติงาน              - ทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เข้าทำการตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ทำการดูแลลูกช้างป่าหนูแดง             

- ขอขอบพระคุณ ทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้ลูกช้างป่าหนูแดง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน นายเผด็จ ลายทอง   ผอ.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 (ศรีราชา) สพ.ญ.ณฐนน ปานเพ็ชร นายสัตวแพทย์ประจำ สสป.สบอ.2 (ศรีราชา) และจนท.ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สบอ.2 (ศรีราชา)

ข่าวจาก ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ