ข้อที่ 1

 

 

 

เฉลย

ข้อที่ 2

 

 

 

เฉลย

ข้อที่ 3

 

 

 

เฉลย

ข้อที่ 4

 

 

 

เฉลย