ซีเอ็นเอ็น เผยชื่อ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ติดอันดับสถานที่ถูกเสนอชื่อขึ้นเป็นมรดกโลกประจำปี 2562 ของยูเนสโก ชี้ เป็นผืนป่าที่สำคัญระดับมรดกโลกทางธรรมชาติ ลุ้นยื่นพิจารณารอบ 2

 

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.2562  สำนักข่าวซีเอ็นเอ็น รายงานว่า คณะกรรมการมรดกโลกขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ที่อยู่ระหว่างการประชุมในกรุงบากู ประเทศอาเซอร์ไบจาน โดยอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ได้ถูกเสนอชื่อให้เป็น แหล่งมรดกโลกใหม่ ประจำปี 2562 ด้วย

 

หลังจากก่อนหน้านี้ในรอบแรก ไม่สามารถหาข้อสรุปได้และเสียงแตกออกเป็น 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ขึ้นเป็นมรดกโลก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย จีน บราซิล และคิวบา ฝ่ายไม่ควรให้ไทยกลับไป Refers อีกตามร่างข้อมติของไอยูซีเอ็น จึงขอให้ Refers แทนเพื่อยกระดับการจัดทำเอกสารและรายงานเพิ่มเติมมาเสนอใหม่ และฝ่ายที่เห็นตามสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) เกี่ยวกับความกังวลเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ คือ ออสเตรเลียและนอร์เวย์ จึงให้พักการพิจารณาแล้วตั้งคณะทำงานขึ้นมาหาข้อสรุปที่ชัดเจน

 

ทั้งนี้ คณะทำงานชุดดังกล่าว จะรายงานข้อสรุปที่ได้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ โดยจะเริ่มเข้าสู่วาระการพิจารณารอบที่ 2 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน 

 

อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน มีพื้นที่ครอบคลุม อ.หนองหญ้าปล้อง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย มีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีและแม่น้ำปราณบุรี และมีลักษณะเด่นทางธรรมชาติที่สำคัญหลายแห่ง เช่น ทะเลสาบ น้ำตก ถ้ำ หน้าผาที่สวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 1,821,687.84 ไร่ หรือ 2,914.70 ตารางกิโลเมตร

 

ก่อนหน้านี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปารีส ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย กล่าวว่า คณะผู้แทนไทย ได้ดำเนินการอย่างครอบคลุม รอบด้าน หลังจากที่ไทยเสนอให้ยูเนสโก พิจารณาคัดเลือกสถานที่สำคัญควรค่าแก่การอนุรักษ์ให้เป็นมรดกโลก ด้วยการเสนอผืนป่าแก่งกระจานขึ้นเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

 

 

นอกจากนี้ ยูเนสโก ยังมีมติให้ บาบิโลน อาณาจักรโบราณในยุคเมโสโปเตเมีย ตั้งอยู่ในประเทศอิรักในปัจจุบัน เป็นแหล่งมรดกโลกใหม่ประจำปี 2562 เพิ่มเติมจากแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกแล้ว 1,092 แห่งใน 167 ประเทศ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางด้านสันติภาพและอนุรักษ์แหล่งมรดกสำคัญของโลก

 

ขณะที่สถานที่อื่นๆ ที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งมรดกโลกในปีนี้ด้วย ยังรวมถึงปากแม่น้ำที่เป็นแหล่งชมนกตลอดแนวของแม่น้ำยาลู่ ประเทศจีน วัดโบราณแห่งหนึ่งในเมืองพุกาม อาณาจักรโบราณในประเทศเมียนมา อุทยานแห่งชาติวาตนาเยอคูตล์ ในไอซ์แลนด์ และถนนอัลไพน์ ในออสเตรียหลังจากก่อนหน้านี้ในรอบแรก ไม่สามารถหาข้อสรุปได้และเสียงแตกออกเป็น 3 ฝ่าย ทั้งฝ่ายสนับสนุนให้ขึ้นเป็นมรดกโลก 4 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย จีน บราซิล และคิวบา ฝ่ายไม่ควรให้ไทยกลับไป Refers อีกตามร่างข้อมติของไอยูซีเอ็น จึงขอให้ Refers แทนเพื่อยกระดับการจัดทำเอกสารและรายงานเพิ่มเติมมาเสนอใหม่ และฝ่ายที่เห็นตามสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ไอยูซีเอ็น) เกี่ยวกับความกังวลเรื่องปัญหาสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงในพื้นที่ คือ ออสเตรเลียและนอร์เวย์ จึงให้พักการพิจารณาแล้วตั้งคณะทำงานขึ้นมาหาข้อสรุปที่ชัดเจนหาข้อสรุปที่ชัดเจน