นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ คณบดีสถาบันแพทย์แผนบูรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัย มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ทราบว่ามีขบวนการที่จะพยายามผูกขาดและสกัดกั้นไม่ให้คนไทยสามารถผลิตและเข้าถึงยาจากสารสกัดกัญชาที่เป็นของคนไทยเอง โดยมีการดำเนินการผ่านองค์การเภสัชกรรมและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ทั้งนี้พบว่า องค์การเภสัชฯ นั้นมีการผลิตยาจากสารสกัดกัญชาในลักษณะที่คล้ายกับยาจากสารสกัดกัญชาที่จดสิทธิบัตรในต่างประเทศ และจำกัดการรักษาเฉพาะโรคที่เคยมีการใช้ยาจากสารสกัดกัญชามาแล้ว ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาถูกฟ้องร้องเรื่องละเมิดสิทธิบัตร

 

ขณะเดียวกันยังพบว่า พันธุ์กัญชาที่องค์การเภสัชฯ ใช้ในการผลิตยาจากสารสกัดกัญชาเป็นพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาถึงเมล็ดละ 800 บาท และปลูกในระบบปิดโดยใช้เทคโนโลยี Medical Grade รวมถึงมีการว่าจ้างเอกชนในการปลูกกัญชา ซึ่งทั้งการซื้อเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศและการว่าจ้างเอกชนในการปลูกจะส่งผลให้ยาจากสารสกัดกัญชามีราคาสูงตามไปด้วย

ด้านสารสกัดกัญชาที่ผลิตเป็นยาของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ไม่ได้มีฐานะเป็นหน่วยงานรัฐนั้น ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการผลิตได้

โดยขณะนี้ทราบว่ามูลนิธิฯ ได้นำเข้าเมล็ดพันธุ์กัญชาจากต่างประเทศจำนวน 2,500 เมล็ดในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดคือราคาเมล็ดละ 800 บาท

ดังนั้นตนไม่เข้าใจว่า ทั้ง 2 หน่วยงาน ซึ่งผลิตยาจาสารสกัดกัญชา และได้รับรองแล้วนั้น ทำไมจึงไม่ใช้กัญชาสายพันธุ์ไทยที่คุณภาพดีและราคาถูก เพราะเมื่อใช้สายพันธุ์กัญชาซึ่งเป็นพันธุ์จากต่างประเทศที่ต้องนำเข้ามาในราคาสูง แน่นอนว่าจะทำให้ยาจากสารสกัดกัญชาที่หน่วยงานรัฐผลิตมีราคาแพงขึ้นตามไปด้วย

อย่างไรก็ตาม มีข้อสังเกตว่า การผลิตและพัฒนายาจากสารสกัดกัญชากลับจำกัดสิทธิอยู่เฉพาะในบางหน่วยงาน ขณะที่บรรดาหมอพื้นบ้านซึ่งเป็นกลุ่มที่มีศักยภาพในการผลิตและใช้ยากัญชาในการรักษาโรค กลับไม่สามารถผลิตและเข้าถึงยาดังกล่าวได้

โดยข้อมูลจากหลายฝ่ายเห็นตรงกันว่าปัญหาดังกล่าวมีที่มาจากขบวนการขัดขวางการผลิตยาจากสารสกัดกัญชาของคนไทย รวมถึงมีความพยายามผูกขาดยาจากสารสกัดกัญชาให้อยู่ในมือบางกลุ่มเพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มทุน โดยเฉพาะบริษัทยาข้ามชาติ

“ขณะนี้ทราบว่ามีบริษัทต่างชาติยื่นขอสิทธิบัตรเกี่ยวกับกัญชาจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ มากกว่า 100 คำขอ ซึ่งยังไม่รู้ว่าคำขอต่างๆ มีรายละเอียดอย่างไร กรมทรัพย์สินทางปัญญาจะอนุมัติหรือไม่ และหากอนุมัติจะส่งผลกระทบต่อสิทธิในการผลิตและใช้ยาจากสารสกัดกัญชาของคนไทยอย่างไรบ้าง ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงมาก” นายปานเทพกล่าว

ข้อมูลจาก https://www.thaiquote.org/