สั่งย้ายด่วน! “หน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์” หลังถูกร้องอมเงินลูกจ้างกว่า 12 ล้านบาท หากไม่ชัดเตรียมเสนออธิบดีปลดออกจากตำแหน่งทันที 

เมื่อวันที่ 4 ก.ย.62 นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ภายใต้การดำเนินงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้แถลงข่าวชี้แจงต่อสื่อมวลชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ ห้องประชุม 2 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จากกรณีมีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ภายหลังลูกจ้างอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ว่าตนเองและพวกจำนวน 70 คน ได้ถูกผู้บังคับบัญชาหักเงินค่าจ้าง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 5 ปี หรือ 60 เดือนจำนวนเงินกว่า 12 ล้านบาท นั้น สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ซึ่งเป็นหน่วยงานบังคับบัญชาชั้นต้นของอุทยานแห่งชาติในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ได้มีการออกคำสั่งให้นายปรีชา ทะจะกัน หน.อุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยราชการที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2562 และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ว่า มีมูลประการใด หากพบว่าผิดจริงจะเอาผิดผู้ถูกร้องตามอำนาจหน้าที่ต่อไป  ทั้งนี้ ทาง สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ขอชี้แจง ดังนี้ 

1.ในปี 2559 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 (เชียงใหม่) ได้ส่งหนังสือกรณีร้องเรียนหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ทุจริตเงินเบี้ยเลี้ยงลูกน้อง และได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งได้ผลสรุปว่าไม่มีมูลความจริง 

2.ในปี 2561 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีหนังสือขอข้อมูล นายปรีชา ทะจะกัน และนางสรัญญา เสรีธนพงษ์ ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง หรือไม่ และได้มีการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติงานหรือไม่ และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้รวบรวมข้อมูลและจัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 

3.เพื่อให้เรื่องร้องเรียนดังกล่าวข้างต้น ได้มาซึ่งข้อเท็จจริง เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม แก่หน่วยงานในสังกัดและทุกภาคส่วน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง จึงได้ดำเนินการดังนี้

  3.1 สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ได้เสนอเรื่องไปยังกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อออกคำสั่งให้นายปรีชา ทะจะกัน หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกแม่สุรินทร์ มาช่วยปฏิบัติราชการประจำส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง เป็นการชั่วคราวจนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏ

  3.2 ได้มีคำสั่งสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ที่ 633/2562 ลงวันที่ 3 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อให้ได้ซึ่งข้อเท็จ  ทั้งนี้ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มอบหมายให้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง และนายวิชัย ปินะสุ ผู้อำนวยการส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียง ออกไปตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของอุทยานแห่งชาติในสังกัด เพื่อรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติอยู่เป็นประจำ และในเรื่องนี้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สาขาแม่สะเรียงไม่ได้นิ่งนอนใจ จะดำเนินการสอบสวนให้ความเป็นธรรมและจะดำเนินการกับผู้กระทำผิดอย่างจริงจัง

ข่าภาพ จาก สปริงนิวส์