นักวิจัยพบลูกเต่ากินพลาสติกเข้าไปในท้องกว่า 100 ชิ้น ก่อนที่จะตายจากภาวะขาดอาหาร เพราะพลาสติกทำให้รู้สึกอิ่มจนไม่อยากกินอาหาร

ศูนย์ธรรมชาติ The Gumbo Limbo  ในมลรัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา ได้โพสต์ Facebook รูปภาพเต่าหัวค้อน  (loggerhead sea) และเศษพลาสติกในท้องซึ่งผ่าออกมาหลังจากที่มันตายแล้ว

เอมิลี มิโรว์สกี ผู้ช่วยด้านการฟื้นฟูเต่าทะเลของศูนย์ฯ กล่าวว่าลูกเต่าที่มีขนาดเพียงฝ่ามือมีภาวะที่อ่อนแอและผอมแห้งเนื่องจากภาวะขาดสารอาหาร
โดยสาเหตุมาจากพลาสติกที่อยู่ในท้องทำให้มันรู้สึกอิ่ม จนไม่อยากกินหรือได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต

ปัจจุบัน มีเต่าทะเลจำนวนมากที่ทรมานกับภาวะขาดสารอาหารเนื่องจากการบริโภคพลาสติก แม้ทางศูนย์ฯจะมีการสร้างกล่องเพื่อให้เต่าได้เข้ามาอาศัยและฟื้นฟูตัวเองก่อนจะปล่อยไปในธรรมชาติ แต่ก็มีทั้งสัตว์ที่มีชีวิดรอดปกติและที่ยังอยู่ในภาวะอ่อนแอ