อธิบดีกรมป่าไม้ แถลงกรณีตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาสนฟาร์มของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ พร้อมเตรียมแจ้ง 4 ข้อหา หลังพบมีการบุกรุกพื้นที่ป่า 46.1 ไร่ที่ บก.ปทส.ในวันนี้ (2 ธ.ค.)วันนี้ (2 ธ.ค.2562) นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ พร้อมคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงเขาสนฟาร์มของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีผลตรวจสอบการบุกรุกป่าจำนวน 46.1 ไร่ พร้อมแจ้งความที่ บก.ปทส.ต่อทันทีตามที่ปรากฎเป็นข่าวทางสื่อต่างๆ กรณีการครอบครองพื้นที่ โดยใช้หลักฐานเป็น ภบท.5 ในเขตพื้นที่ป่าไม้เป็นจำนวนมากในท้องที่ จ.ราชบุรี และที่ดินดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนกรมป่าไม้ จึงแต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายและให้ความยุติธรรมต่อทุกๆ ฝ่าย ตามคำสั่งกรมป่าไม้ที่ 3889/2562
ทั้งนี้ หลังจากตรวจสอบที่ดินเขาสนฟาร์มในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี โดยพบว่ามีการรุกล้ำที่ป่าสวนแห่งชาติป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำภาชี 30 ไร่ และอยู่ในแนวเขตตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 อีก 16 ไร่ รวมบุกรุกป่า 46 ไร่อธิบดีกรมป่าไม้ได้มอบหมายให้คณะทำงาน นำเรื่องเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (บก.ปทส) เพื่อดำเนินการตามระเบียบและกฎหมายต่อไปในความผิดต่อไปนี้
1. ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทำลายป่า เข้ายึดถือและครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตตามความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 มาตรา 54 ต้องระวางโทษตามมาตรา 72
2.
3. ยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถางทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยมิได้รับอนุญาต ตามความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มาตรา 14 ต้องระวางโทษตามมาตรา 31
4.
5. เข้าไปยึดถือ ครอบครอง ก่อสร้าง เผาป่า ทำด้วยประการใด ให้เป็นการทำลายหรือทำให้เสื่อมสภาพที่ดินในที่ดินของรัฐโดยไม่มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9
6. การกระทำผิดหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติ ตามความผิดตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 มาตรา 97
ด้านนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ผอ.สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า ระบุว่า ในกรณีนี้ผู้ครอบครองที่ดินเขาสนฟาร์ม 2 มีความผิดใน 4 พ.ร.บ. คือ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ 2484 พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ 2507 ประมวลกฎหมายที่ดิน และ พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535 โดยจะมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี ปรับ 2 ล้านบาท

ทั้งนี้ นายอรรถพล ระบุว่า เจ้าหน้าที่ดำเนินการและดูรายละเอียดอย่างรอบคอบ จึงทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควร แต่ยืนยัน ทำงานเต็มที่ ไม่มีการประวิงเวลา หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ใด พร้อมคงมาตรฐานเดิมในการรักษากฎหมาย เพื่อหยุดยั้งการทำลายป่าและบุกรุกป่า โดยเริ่มลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา และได้หลักฐานที่ชัดเจนในวันที่ 29 พ.ย. โดยกรมป่าไม้จะยังคงเป็นที่พึ่งให้ประชาชนในการดำเนินการเกี่ยวกับพื้นที่ทำกิน ซึ่งประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงกับแปลงที่มีปัญหาอยู่จะไม่ได้รับผลกระทบตามมติวันที่ 30 มิ.ย.2541 และ คทช.จะไม่ได้รับความเดือดร้อนตามที่มีหนังสือคัดค้าน