Patrick Boyle ชายหนุ่มชาวเมือง  Mallacoota ตัดสินใจอยู่ต่อในพื้นที่ในขณะที่คนส่วนใหญ่อพยพไปตามชายฝั่ง โดยเค้าหวังว่าเพื่อที่จะช่วยเหลือสัตว์และผู้คนที่ยังหลงเหลือในพื้นที่ต่อไป

เค้าจะเดินเข้าไปในบริเวณเพลิงไหม้แม่มีบางส่วนไฟยังคุกรุ่นอยู่ เพื่อช่วยชีวิตโคอาลาและสัตว์ป่าที่หวังว่าจะเหลือรอด เมื่อเดินไม่นานก็พบตัวหนึ่ง เขาพาเจ้าตัวแรกไปที่ศูนย์ลี้ภัย และกลับไปใหม่ และ พบโคอาลาตัวแล้วตัวเล่า เขาและเพื่อนอีกคนได้ช่วยชีวิตโคอาล่าได้ 8-9 ตัว

 

เหมือนปาฏหารที่ พวกมันยังมีชีวิตอยู่ บางตัวก็อยู่ในสภาพที่ดีกว่าตัวอื่น บางตัวแค่เสียน้ำและตกใจ บางตัวมีแผลไฟไหม้ บางตัวถูกไฟไหม้มากจนไม่สามารถกินน้ำหรือใบไม้ได้ แต่เจ้าหน้าที่ก็พยายามดูแลมันอย่างดีที่สุด

ข่าวจาก https://www.dailymail.co.uk/