สื่อในจีนมีการเผยแพร่ภาพของผู้คนที่นำวัสดุอุปกรณ์ ต่างๆมีใช้ป้องกันเชื้อไวรัศโคโรนาที่ำหลังระบาด

เนื่องจากผู้ติดเชื่้อมีจำนวนมากและหน้ากากอนามัยที่ใช้ในการป้องกันขาดแคลน ถ้ามีขายก็มีราคาสูงเป็นสิบเท่า ทำให้ชาวจีนที่มีความจำเป็นจะต้องเดินทางหรือเข้าไปในจุดเสี่ยงต้องหาทางดูแลตัวเองด้วยการทำอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อด้วยตัวเอง

บองแบบก็ดูดีนะน่าจะใช้ได้อยู่แต่บางแบบก็ไม่ไหว