เมืองหวู่ฮั่นในภาคกลางของจีนอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการกักันโรคตั้งแต่เกิดการระบาดของโคโรน่าไวรัส ที่ทำให้เกิดโรคทางเดินหายใจ

เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เมืองอยู่ภายใต้การกักกันที่ผู้อยู่อาศัยกล่าวว่าทำให้อาหารและพัสดุขาดแคลน ผู้ป่วยหลายพันรายในเมืองกำลังสร้างความตึงเครียดต่อระบบการแพทย์
โรงพยาบาลชั่วคราวสองแห่งที่ถูกสร้างขึ้นและผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์เดินทางมาจากทั่วประเทศเพื่อพยายามรับมือกับการระบาดของโรค


 
ภาพถ่ายของพยาบาลเหล่านี้เตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนครั้งแรกในหอผู้ป่วย โครโรนาไวรัสเมื่อถูกนำไปใช้กับอู่ฮั่นแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการที่พวกเขาต้องตัดผมผมกันตีนผมข้างของพวกเขาเพื่อให้หมวกคลุมผมสามารถครอบได้สนิท

ต้้องเขียนชื่อไว้บนชุดจะได้รู้ว่าเป็นใคร


แบ่งเป็นทีมด้วยแถบสี 

image credits: Astroboys2019