แชร์ภาพน่าประทับใจ หลังคณะครูกศน.งาวพบเจอเหตุไฟไหม้ป่าระหว่างทางกลับจากอบรม ทุกคนไม่รอช้ารีบพากันลงจากรถพร้อมช่วยกันดับไฟอย่างเต็มที่ในชุดข้าราชการ

 

เมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2563 คณะครูกลุ่มหนึ่งกลับจากจัดกิจกรรมวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ไทยประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง


เส้นงาว-สอง (แพร่) ระหว่างทางครู กศน.งาวเจอไฟป่าลามลุกไหม้อยู่ข้างทางถนนหลวงจึงลงจากรถมาช่วยกันดับไฟคนไม้คนละมือ….อุปกรณ์ไม่มี หาอะไรง่ายๆช่วยเบื้องต้น…ก่อนแจ้งเทศบาลในท้องที่และโทรแจ้ง 191 แม้ยังไม่มีทักษะการดับไฟแต่ก็ลงมาช่วยเท่าที่ช่วยกันได้.. ตรงตามอัตลักษณ์ กศน.งาว มีจิตสาธารณะ

ข้อมูลจาก Facebook คุณนงนุช