สมาคมร้านขายยา ออกแถลงการ ไม่เคยได้รับ "หน้ากากอนามัย" จากกรมการค้าภายใน เลยแม้แต่น้อย พร้อมเรียกร้องผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

แฟนเพจเฟซบุ๊ก สมาคมร้านขายยา โพสต์ภาพข้อความแถลงการณ์ โดยระบุว่า "สมาคมร้านขายยา ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่าจนถึงขณะนี้ ทางสมาคมฯ ยังไม่เคยได้รับ หน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายในเลยแม่แต่ชิ้นเดียว ขอเรียกร้องให้กรมการค้าภายใน และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการจัดส่งหน้ากากอนามัย ให้แก่ทางสมาคมฯ ตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง"

โดยข้อความในแกลงการระบุว่า

ตามที่มีมีข่าวปรากฏทางโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ ว่า กรมการค้าภายใน ได้จัดสรรหน้ากากอนามัยให้แก่ สมาคมร้านขายยา วันละ 2.5 หมื่นชิ้น เพื่อจำหน่ายกับผู้ที่ต้องการนั้น สมาคมร้านขายยา ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า จนถึงขณะนี้สมาคมฯ ยังไม่ได้เคยได้รับหน้ากากอนามัย จากกรมการค้าภายในเลยแม้แต่น้อยฉะนั้น เพื่อความยุติธรรม ตลอดจนลดแรงกดดัน และเพื่อให้สมาคมร้านขายยาที่มีสมาชิกอยู่ทั่วประเทศ ช่วยลดช่องว่าง ช่วยแบ่งเบาภาระทางราชการในการป้องกันไวรัส COVID-19  สมาคมร้านขายยา ขอเรียกร้อง กรมการค้าภายใน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการตามที่ปรากฏเป็นข่าวด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง.