จากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ปากีสถานประกาศต้องล๊อกดาวน์ในวันที่ 23 มีนาคมเพื่อหยุดการแพร่ระบาดไวรัส
ทำให้มีคนตกงานจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีโครงการ 10 Billion Tree Tsunami หรือปลูกต้นไม้หมื่นล้านต้นขึ้นมา

โครงการดังกล่าวจะจ้างคนว่างงานเจำนวน 60000 ตำแหน่งเพื่อปลูกค้นไม้โดยแต่ละคนจะได้ค่าจ้าง 500 รูปีหรือประมาณ 150 บาทต่อวันแลกกับการปลูกต้นไม้รวมไปถึง การอนุบาล เพาะกล้า และดูแลปกป้องพื้นที่ป่า

โครงการปลูกป่านี้ครอบคลุมพื้นที่ 37500 ไร่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ในประเทศปากีสถานซึ่งมีน้อยจนติดอันดับ ประเทศยากจนทางทรัพยากรป่าไม้ โดยมีพื้นที่ป่าเพียง 6% ของทั้งหมด โครงการ 10 Billion Tree Tsunami  ก่อตั้งเมื่อปี 2014 และปลูกต้นไม้ไปแล้ว 30 ล้านต้นจากเป้าหมาย 1 หมื่นล้านต้น และตั้งเป้าให้ถึง 50 ล้านต้นในปีนี้ โดยใช้งบประมาณรวม 1300 ล้านบาท

ข่าวจาก Reuters