คู่มือครู - แผนการจัดประสบการณ์ ระดับปฐมวัย - แผนการจัดการเรียนรู้ - สื่อการจัดการเรียนรู้ และเอกสารประกอบการจัดการเรียนการสอน  มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดทำขึ้น เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

ชั้นอนุบาล 1-3
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

ใบงาน
📙คณิตศาสตร์ ป. 1  https://drive.google.com/open?id=1vkZNiWsbncjJ5DKpfI72mwqwgQFS0FKh
📙คณิตศาสตร์ ป. 2  https://drive.google.com/open?id=1UthnL7_v4_20I1rg-G76SZbNNkOCg8GF
📙คณิตศาสตร์ ป. 3  https://drive.google.com/open?id=1p-3zllxQVGCBDb2gFAw9iaIGg4yXzup5
📙คณิตศาสตร์ ป. 4 https://drive.google.com/open?id=1q4K2wHu48jaR9E-M50S6Ci0W84__Ayn_
📙คณิตศาสตร์ ป. 5  https://drive.google.com/open?id=1a0HfzSkzfI7dwqRgqX7WCP8qCtY0vbaw
📙คณิตศาสตร์ ป. 6  https://drive.google.com/open?id=16vu7XPqY64U65uySOz0f5jGjdpM3ejPN

📛รวมเล่ม ภาษาไทย  https://drive.google.com/drive/folders/1vqZ5euVBO5JdBmNqu26dpJ4xWiSHmm9V?usp=sharing
📙รวมเล่ม คณิตศาสตร์
https://drive.google.com/drive/folders/1pbS4yr--xmfN-X8u_rfBc2UqngShCzQ_?usp=sharing
📘รวมเล่ม ภาษาอังกฤษ  https://drive.google.com/drive/folders/19rpYdBhA6b_okP7hc2E4cfRtlb-mGNXo?usp=sharing
📘รวมเล่ม วิทยาศาสตร์  https://drive.google.com/drive/folders/16teN7nf4DK9Z69rqnmhhCzttI55dJzhU?usp=sharing
📘รวมเล่ม สื่อ 60 พรรษา https://drive.google.com/drive/folders/1oWmAoxuYIW4vWhwn7MtvjsYbPbO4YEHD?usp=sharing

📖📖รวมทุกวิชา📖📖

📙ชั้นปฐมวัย อนุบาล 1-3 https://drive.google.com/drive/folders/1rMfmojJPVKKAD7fexlBzb6uULmaOVChZ?usp=sharing
📘ชั้น ป. 1 https://drive.google.com/open?id=1abHhEBAG6TKpAB1WInWVyRZNR4AYuoO2
📗ชั้น ป. 2  https://drive.google.com/open?id=1f4JMP6u7gLn_kd6-IcstiliP_apkF8DZ
📘ชั้น ป. 3 https://drive.google.com/open?id=1uIaQ9hgo5VWp8n1DRsx1JQwZ-VE9Umyy
📘ชั้น ป. 4  https://drive.google.com/open?id=1tqGwXQnd_5v7ezKecuXHUaJEnrh_Hc1W
📙ชั้น ป. 5 https://drive.google.com/open?id=17lRDQkPG4FhA6HcQHgS-WRducORLUjtt
📙ชั้น ป. 6  https://drive.google.com/open?id=1iOcfEvago6kpcML_WBL6OWLYIj3_nWz2
📙ชั้น ม. 1  https://drive.google.com/drive/folders/1MdZfRrgYkee2C9wEuM67r0hDbauv5-PV?usp=sharing
📙ชั้น ม. 2 https://drive.google.com/drive/folders/1rjpn6qFl5cV-VjYycIPZmVtHgEYxuAC7?usp=sharing
📙ชั้น ม. 3  https://drive.google.com/drive/folders/19S3N9DIQktEn_gWXzPaupIATQOOkYTx5?usp=sharing

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

🔦🔦#รวมลิงก์ดาวน์โหลด #หลายคักเอกสารกิจกรรมการสอน คู่มือครู คู่มือนักเรียน ใบงาน

#ภาคเรียนที่1
อนุบาล 1-3 คู่มือครู เกมกิจกรรมต่างๆ
https://bit.ly/2TcPR5J

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คู่มือครู/นักเรียนใบงาน เอกสารต่างๆ
https://bit.ly/3bqwWu8

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คู่มือครู/นักเรียน ใบงานต่างๆ
https://bit.ly/3fFip10
--------------------------------------------------------------------------
#ภาคเรียนที่2
อนุบาล 1-3 คู่มือครู เกมกิจกรรมต่างๆ
https://bit.ly/2WPgAGe

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 คู่มือครู/นักเรียนใบงาน เอกสารต่างๆ https://bit.ly/2SW5YUK

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 คู่มือครู/นักเรียน ใบงานต่างๆ https://bit.ly/3bviTnr

🔦🔦ลิงก์ดาวน์โหลด ใบงานกิจกรรมต่างๆ ของนักเรียนชั้น ป.1-ป.6 #ทุกรายวิชา #โหลดเก็บไว้ได้เลยครับ
ในภาคเรียนที่ 1/2563 เรียนผ่าน dltv ครับ

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
https://bit.ly/3cpLRGj

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
https://bit.ly/2SW176d

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
https://bit.ly/2Ln8Nu5

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
https://bit.ly/2WnH0Qx

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
https://bit.ly/2zyJana

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
https://bit.ly/2YUSQmX


#บางไฟล์บางช่วงเวลาอาจจะโหลดไม่ได้เพราะมีผู้เข้าถึงไฟล์จำนวนมากต้องรอช่วงเวลาที่เหมาะสมครับตื่นมาโหลด
ที่มา www.dltv.ac.th
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

#ลิงก์รวม https://drive.google.com/open?id=1W7qyOJ3EOZ5wOpZ6KVhAjojoDOhc0aP0