หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่35 เผยแพร่ภาพภารกิจของเจ้าหน้าที่ พร้อมกับ นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก และเป็นทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี เดินทางขึ้นไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็กหญิง เป็นโรคหอบ จำนวน 2 ราย อายุ 3 ขวบ มีอาการป่วยเป็นโรคหอบเรื้อรัง และมีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจน และพ่นยาเพื่อให้การหายใจได้สะดวก จึงได้ช่วยอุ้มน้อง แบกถังออกซิเจนขึ้นหลัง เดินเท้ากว่า 7 กิโลเมตร จากบ้านพักของผู้ป่วย ลงมาเพื่อทำการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระเมิง เนื่องจากสภาพเส้นทางรถยนต์และยานพาหนะไม่สามารถใช้สัญจรได้ พร้อมนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลท่าสองยาง
จากที่ กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 จัดกำลังพลสนับสนุนรถยนต์บรรทุกขนาด 4x4 ของหน่วย "พันธุ์ปลาพระ ราชทานฯ " จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดให้กับกลุ่มจิตอาสาภายใต้ชื่อ “จิตอาสาใต้ร่มพระปารมี” เครือข่ายพัฒนาชนบท โครงการของขวัญจากก้อนดิน ได้มอบพันธุ์ปลาพระราชทาน จำนวน 1,000 ตัว ให้กับชาวบ้าน โดยมี นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก เป็นผู้รับมอบ ณ บ้านบลาเด หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาพระราชทาน ประกอบด้วย ปลานิล จำนวน 500 ตัว และ ปลาทับทิม จำนวน 500 ตัว ลงในแหล่งน้ำ พร้อมทั้งดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและความดันโลหิตให้กับราษฎรที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยทีมพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลนครนายก นั้น
ในวันที 23 มิถุนายน 2564 กำลังเจ้าหน้าที่ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 เดินทางไปพร้อมกับ นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก และเป็นทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมี เดินทางขึ้นไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็กหญิง เป็นโรคหอบ จำนวน 2 ราย ได้แก่ รายแรก เด็กหญิง พิญญาพร ครองวิมาน อายุ 3 ขวบ มีอาการป่วยเป็นโรคหอบเรื้อรัง และมีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจน และพ่นยาเพื่อให้การหายใจได้สะดวก ด้วยสภาพอากาศของเด็กตอนนั้นมีภาวะหายใจติดขัดและพ่นยาบรรเทาอาการไปแล้วกว่า 4 ครั้ง แต่อาการยังไม่ปรากฏดีขึ้น พยาบาลวิชาชีพและพี่ๆทหารพรานที่ขึ้นไปช่วยเหลือ จึงได้ช่วยอุ้มน้อง แบกถังออกซิเจนขึ้นหลัง เดินเท้ากว่า 7 กิโลเมตร จากบ้านพักของผู้ป่วย ลงมาเพื่อทำการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระเมิง เนื่องจากสภาพเส้นทางรถยนต์และยานพาหนะไม่สามารถใช้สัญจรได้ พร้อมนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลท่าสองยาง
จากนั้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา ทหารพราน กองร้อยทหารพรานที่ 3506 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 35 พร้อมด้วยรถยนต์บรรทุกของหน่วย เดินทางไปพร้อมกับ นางสาว มณิศรา โฮ่บรรเทา พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ โรงพยาบาลนครนายก เดินทางขึ้นไปช่วยเหลือ ผู้ป่วยเด็กหญิง เป็นโรคหอบ อีก 1 ราย ได้แก่ รายที่ 2 เด็กหญิง พัชราพา ลาภผลพัฒนคีรี อายุ 3 ขวบ มีอาการป่วยเป็นโรคหอบเรื้อรัง และมีภาวะปอดอักเสบ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ออกซิเจน และพ่นยาเพื่อให้การหายใจได้สะดวก พยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลท่าสองยาง พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ทหารพรานได้นำตัวเด็กหญิงผู้ป่วยเดินทางขึ้นรถมาทำการรักษาเบื้องต้นที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่ระเมิงก่อนส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลท่าสองยาง
ทั้งนี้ ผู้ป่วยที่เป็นเด็กหญิงทั้ง 2 ราย อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกัน คือ บ้านบลาเด หมู่ที่ 17 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก โดยผู้ป่วยน้องเด็กหญิง ทั้ง 2 รายนี้ ได้เข้ารับการรักษาจนอาการปลอดภัยแล้ว ซึ่งมีพ่อแม่คอยดูแลใกล้ชิด พร้อมทีมแพทย์พยาบาลที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างให้ ตลอดห้วงการรักษา ด้วยความห่วงใยที่มีต่อประชาชน
โดย เจ้าหน้าที่ทหารพรานกองร้อยทหารพรานที่ 3506 ได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่ภารกิจลาดตระเวนหาข่าวความเคลื่อนไหวบุคคลกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พร้อมป้องปรามการกระทำความผิดการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามเส้นทางระหว่าง บ้านเคอละเดคี หมู่ที่ 10 - บ้านเบ๊าะโบคี หมู่ที่ 11 บ้านวะโดรโกร - บ้านบาเด ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยา่ง จังหวัดตาก เป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งเยี่ยมเยือนพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อติดตามชีวิตความเป็นอยู่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำ