ในฐานะคนแคระคุณจะรู้อยู่เสมอว่าคุณได้รับความสนใจจากผู้คนเพราะรูปร่างที่แตกต่าง


คนแคระถือว่าเป็นความพิการอย่างหนึ่งทำให้ได้รับการสงเคราะห์จากรัฐ โดยเฉพาะในหลายประเทศ ที่ประเทศเดนมาร์กก็เช่นกัน แต่ถึงแม้ที่เดนมาร์กเป็นประเทศที่มีสวสัดิการสังคมที่ดีเพียงไร คนแคระคนพิการก็ยังต้องใช้จ่ายต้องการฐานะการเงินที่ดีที่สำคัญที่สุดคือต้องการเป็นที่ยอมรับของสังคมและให้ผู้คนเห็นคุณค่า โดยไม่อยากจะพึ่งพาเงินสวัสดิการสังคม


พวกเขาเลยก่อตั้งร้าน Mini Bar ร้านเล็กๆ ที่ดูแลโดยคนตัวเล็กแต่หัวใจใหญ่เหลือเกิน ร้านนี้มีเครื่องเดื่มที่เสริฟในแก้วขนาดเล็ก MINI BAR นำเสนอเนื้อหาสำหรับผู้ที่คุณพบเจอที่บาร์และเล่าเรื่องราวด้วยสายตาในระดับสายตาในมุมมองของคนแคระ (ในต่างประเทศคนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอมักจะชวนคุยด้วย)Mini Bar ให้บริการแบบเคลื่อนที่ในรถขนาด Mini และตอนนี้ก็มีคนสนใจอุดหนุนหรือจ้างไปออกงานตามงานเลี้ยงต่างๆ มากขึ้นเรื่อยๆ

ติดตามเรื่องราวของพวกเขาได้ที่ http://småtergodt.dk