สื่อสังคมออนไลน์ร่วมยกย่อง เชิดชูหนุ่มน้อยหัวใจแกร่ง “น้องน่าน”  ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัขจนบาดเจ็บสาหัสและได้สั่งเสียไว้ว่าหากตนสมองตายให้บริจาคอวัยวะเพื่อช่วยชีวิตผู้อื่น

เชิดชูหนุ่มน้อยหัวใจแกร่ง “น้องน่าน” สั่งเสียไว้หากสมองตาย ให้บริจาคอวัยวะต่อชีวิตช่วยเหลือผู้อื่น วันที่ 6 กันยายน 2563 นายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง มอบหมายให้ นายแพทย์จรัล ปันกองงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 1 เป็นประธานพิธีกล่าวสดุดี วางพวงหรีด ขอขมาและรดน้ำศพ นายปิยะชาติ แก้ววงค์กลาง อายุ 18 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดน่าน ด้วยวันที่ 5 กันยายน 2563 ประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนสุนัข ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลน่าน หลังจากนั้นมีภาวะสมองตาย คุณพ่อ คุณแม่ จึงแจ้งขอบริจาคอวัยวะ และดวงตา ตามความประสงค์ของผู้บริจาค ที่ได้สั่งเสียไว้ว่า หากตนเองมีภาวะสมองตาย ขอให้บริจาคอวัยวะ เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยที่รอความหวังต่อไป นับเป็นบุญมหาบารมีอันสูงสุด ขอกุศลแห่งบุญครั้งนี้ ส่งดวงวิญญาณ “น้องน่าน” จงไปสู่ภพภูมิที่ดี. รวมทั้งคุณพ่อคุณแม่และครอบครัวที่ได้สร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ ขอให้มีแต่ความเจริญ ความสุขสงบ ด้วยอำนาจแห่งบุญ มหาบริจาค

 

ขอบพระคุณ โรงพยาบาลลำปาง ที่เป็นสื่อกลางเผยแพรเรื่องราวอันงดงามของผู้บริจาคนี้