คุณครู Tammy Waddell แห่งเมืองฟอซิน, จอเจียร์ สหรัฐอเมริกา เป็นครูสอนเด็กมาหลายสิบปี เมื่อเธอป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายและใกล้จะเสียชีวิต เธอได้ร้องขอกับคนที่รู้จักว่าในงานระลึกถึงเธอขอให้นำเอากระเป๋าเป้มาแทนวางการใช้ดอกไม้ เพื่อที่จะได้นำกระเป๋าเหล่านี้ไปมอบให้เด็กๆที่ขาดแคลน

 

และเมื่อวันเวลาแห่งการจากลามาถึง ผู้คนในเมืองที่เธออาศัยอยู่ต่างนำเอากระเป๋าเป้ที่อัดแน่นไปด้วยอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของบริจาคนับร้อยใบ มาวางเป็นที่ระลึกให้กับแทมมี คุณครูผู้คิดถึงเด็กๆ จนวันสุดท้ายของชีวิต