กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนะนำหลักการง่ายๆ เพื่อให้มีสำนักงานสีเขียวทั่วเมือง ช่วยทั้งออฟฟิศ พนักงานประหยัดเงินงบประมาณค่าใช้จ่าย และยังทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมช่วยสังคม สิ่งแวดล้อม ช่วยโลกใบนี้ลดภาวะโลกร้อนทันที

แต่ประโยชน์ประการสำคัญเป็นลำดับแรกเลย คือตัวของเรา และออฟฟิศของเราเอง เพียงเปลี่ยนตามข้อแนะนำทั้ง 7 ข้อง่ายๆ ในภาพกราฟฟิก

 

ออฟฟิศใด ตัดสินใจเร็ว ปรับสู่ Green Office ก็ยิ่งได้ประโยชน์เร็ว ขอย้ำว่าไม่ว่าในระยะสั้น ระยะยาวก็ได้ประโยชน์ แล้วถ้าทำกันมากเป็นวงกว้าง ประเทศชาติของเราก็จะผุดออฟฟิศสีเขียวไปทั่วเมือง