ฮัมมิงเบิร์ดเป็นนกซึ่งมีถื่นที่อยู่ในทวีปอเมริกา ประกอบเป็นวงศ์ Trochilidae จัดเป็นนกเล็กที่สุดวงศ์หนึ่ง โดยชนิดส่วนใหญ่มีความยาวได้ 7.5–13 เซนติเมตร ฮัมมิงเบิร์ดผึ้ง นกชนิดเล็กที่สุดเท่าที่มีอยู่เป็นฮัมมิงเบิร์ด มีขนาด 5 เซนติเมตร และน้ำหนักน้อยกว่า 2.0 กรัม


ฮัมมิงเบิร์ดได้ชื่อนี้เพราะเสียงฮัมที่เกิดจากปีกที่ตีกันซึ่งกระพือด้วยความถี่สูงที่มนุษย์ได้ยิน พวกมันลอยอยู่กลางอากาศโดยมีอัตรากระพือปีกสูงตั้งแต่ 12 ครั้งต่อวินาทีในชนิดขนาดใหญ่ จนถึงกว่า 80 ครั้งต่อวินาทีในชนิดขนาดเล็ก ๆ บางชนิด ในบรรดาชนิดที่เคยวัดในอุโมงค์ลม ความเร็วสูงสุดเกิน 15 เมตรต่อวินาที (54 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และบางชนิดดำด้วยความเร็ว 22 เมตรต่อวินาที (79 กิโลเมตรต่อชั่วโมง)
ฮัมมิงเบิร์ดมีเมแทบอลิซึมสูงกว่าสัตว์เลือดอุ่นชนิดใด เพื่ออนุรักษ์พลังงานเมื่อขาดแคลนอาหาร และในเวลากลางคืนเมื่อไม่ได้ออกหาอาหาร พวกมันสามารถเข้าสู่ภาวะกระตุ้นยาก (torpor) ซึ่งคล้ายกับการจำศีล โดยชะลออัตราเมแทบอลิซึมเหลือ 1/15 ของอัตราปกติ