เว็บไซต์เช่น Coursera และ edX เป็นที่รวมข้อมูลการศึกษาต่อและมีคอร์สเรียนออนไลน์ฟรีจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลก สามารถเข้าไปหาความรู้หรือลองเรียนได้ฟรีเลย

หัวข้อ Learning techniques

– หลักสูตร Learning How to Learn : มหาวิทยาลัย McMaster และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก เปิดสอนที่ Coursera

หัวข้อ Computers and technology

– หลักสูตร Intro to Computer Science : มหาวิทยาลัย Harvard เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Launching Perfect Technologies : มหาวิทยาลัย Harvard เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Programming for the Web with JavaScript : มหาวิทยาลัย Pennsylvania เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Computational Thinking for Problem Solving : มหาวิทยาลัย Pennsylvania เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Artificial Intelligence : มหาวิทยาลัย Columbia เปิดสอนที่ edX

หัวข้อ Psychology

– หลักสูตร Introduction to Psychology : มหาวิทยาลัย Yale เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร The Science of Happiness : มหาวิทยาลัย Berkeley เปิดสอนที่ edX

หัวข้อ Literature and writing

– หลักสูตร Introduction to Theory of Literature : มหาวิทยาลัย Yale เปิดสอนที่ Open Yale Courses

– หลักสูตร Modern Poetry : มหาวิทยาลัย Yale เปิดสอนที่ Open Yale Courses

– หลักสูตร Writing for Social Justice : มหาวิทยาลัย Berkeley เปิดสอนที่ edX

หัวข้อ Science and math

– หลักสูตร Introduction to Mathematical Thinking : มหาวิทยาลัย Stanford เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Introduction to Biology – The Secret of Life : สถาบัน MIT เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร AstroTech: The Science and Technology Behind Astronomical Discovery : มหาวิทยาลัย Edinburgh เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Data Science: Probability : มหาวิทยาลัย Harvard เปิดสอนที่ edX

หัวข้อ History and social science

– หลักสูตร European Civilization, 1648-1945 : มหาวิทยาลัย Yale เปิดสอนที่ Open Yale Courses

– หลักสูตร France Since 1871 : มหาวิทยาลัย Yale เปิดสอนที่ Open Yale Courses

– หลักสูตร Plagues, Witches, and War: The Worlds of Historical Fiction : มหาวิทยาลัย Virginia เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Global Diplomacy – Diplomacy in the Modern World : มหาวิทยาลัย London เปิดสอนที่ Coursera

หัวข้อ Languages

– หลักสูตร Miracles of Human Language: An Introduction to Linguistics : สถาบัน Meertens Instituut เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Chinese for Beginners : มหาวิทยาลัย Peking เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Italian Language and Culture: Beginner : วิทยาลัย Wellesley เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Basic Spanish 1: Getting Started : มหาวิทยาลัย Politècnica de Valencia เปิดสอนที่ edX

หัวข้อ Art, music, and miscellaneous

– หลักสูตร Critical Thinking and Art : หอศิลป์แห่งชาติ เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Fundamentals of Graphic Design : สถาบันศิลปะแคลิฟอร์เนีย เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Introduction to Music Theory : วิทยาลัยดนตรี Berklee เปิดสอนที่ edX

– หลักสูตร Songwriting: Writing the Lyrics : วิทยาลัยดนตรี Berklee เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Child Nutrition and Cooking : มหาวิทยาลัย Stanford เปิดสอนที่ Coursera

– หลักสูตร Power and Responsibility: Doing Philosophy with Superheroes : แผนกการศึกษาต่อเนื่องของสถาบันสมิธโซเนียนและฮาร์วาร์ด เปิดสอนที่ edX

Source : rd.com