องค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ทอดพระเนตรแปลงผัก ซึ่งมาจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานตามโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง

ในการนี้ นักเรียนเด็กเล็ก จำนวน ๓ คน เฝ้า ในชุดนักเรียนพร้อมเสื้อคลุมที่ทำจากถุงพลาสติกเขียนว่า ปลานิลจิตรลดา พระราชทาน มูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งเป็นถุงบรรจุลูกปลานิลจิตรลดาที่พระราชทานแก่ชุมชนแห่งนี้

สมาชิกในหมู่บ้านเห็นว่าถุงดังกล่าวเป็นของมีค่า เพราะได้รับพระราชทานมาจากพระองค์ท่าน ประกอบกับถ้านำไปทิ้งจะทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงนำถุงมาดัดแปลงเป็นผ้ากันเปื้อนเวลารับประทานอาหารหรือทำงานศิลปะ

เมื่อพระองค์ท่านทอดพระเนตรนักเรียนตัวน้อยน้อย ทั้งสามคนในชุดกันเปื้อน ทำให้แย้มพระสรวลออกมาในทันที และหลังจากพระองค์ท่านทรงพระดำเนินผ่าน เด็กนักเรียนชายตัวน้อยได้พูดขึ้นว่า "ไปไหนนี่" ทำให้ผู้ที่เฝ้า  อยู่ ณ ที่นั้น เมื่อได้ยินต่างหัวเราะในความไร้เดียงสาไม่ได้

ขอขอบคุณพระฉายาลักษณ์และข้อมูลจาก มูลนิธิชัยพัฒนา และข้อมูลจาก เพจ เดินตามพ่อ