ลาสเวกัสได้คิดค้นวิธีที่ไม่เหมือนใครที่ผู้กระทำผิดจ่ายค่าใบสั่งจราจรได้ด้วยการซื้ออุปกรณ์สำหรับโรงเรียนในท้องถิ่น

Las Vegas Sun รายงานว่า สภาเทศบาลเมืองลาสเวกัสได้ตัดสินใจว่าคนขับรถที่มีถูกปรับจากใบสั่งจาราจร จะสามารถจ่ายค่าปรับด้วยการบริจาคอุปกรณ์การเรียนใหม่แทนได้ ตามโดยมีผลบังคับใช้เมื่อ  19 กรกฎาคม 2019  การบริจาคจะต้องมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่าค่าปรับและต้องมาพร้อมกับใบเสร็จรับเงินการขายตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด อุปกรณ์การศึกษารวมถึงดินสอปากกาผ้าเช็ดตัวกระดาษ ลิขวิดเปเปอร์  ถังขยะที่เก็บ สมุดโน็ต โพสอิท ของบริจาคจะถูกรวบรวมที่องค์กรชื่อ Teachers Exchange  ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับเขตการศึกษาสาธารณะ พวกมันจะถูกแจกจ่ายไปทั่วห้องเรียนในเขตโรงเรียนเขตคลาร์ก


ในเดือนกรกฎาคม 2559 เมืองจะอนุญาตอนุญาตให้บริจาคเพื่อการกุศลแทนการชำระด้วยเงินสดสำหรับค่าปรับที่จอดรถด้วย ในอเมริกายังมีโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การศึกษาซึ่งบุคคลากรการศึกษาจำนวนมากที่ต้องควักกระเป๋าตัวเองเพื่อให้นักเรียนของพวกเขาได้มีอุปกรณ์การเรียนเพียงพอ

 การสำรวจเมื่อเร็ว ๆ นี้แสดงให้เห็นว่าเกือบทั้งหมด (94%) ของครูโรงเรียนของรัฐในสหรัฐอเมริกาใช้เงินของพวกเขาไปกับนักเรียนท่ามกลางข้อร้องเรียนของครูเกี่ยวกับการจ่ายเงินไม่เพียงพอและความต้องการเงินเดือนที่สมฐานะการเริ่มขับเคลื่อนนโยบายนี้โดยสภาเทศบาลเมืองลาสเวกัสแสดงให้เห็นถึงแนวทางใหม่ในการรับมือกับวิกฤตของโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในปัจจุบันและสร้างความมั่นใจว่ารายได้จากค่าปรับซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ในกองทุนทั่วไปของเมืองจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของนักเรียนท้องถิ่น แทน.

หากคุณเคยอยู่ในสเวกัสและได้ใบสั่งจาจรลองซื้ออุปกรณ์การเรียน! จ่ายค่าปรับดู ส่วนเรื่องนี้จะเกิดในเมืองไทย เราคงบอกได้ว่าชาติหน้าตอนบ่ายๆ อาจจะได้แค่ฝัน