การทำสวน ตัดต้นไม่รอบๆบ้านถือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ดี เเกมือนการเรียนพละศึกษา เด็กนักเรียนที่ Alternative Learning Center (ALC) ในไอโอว่าเลยสามารถที่จะรับคะแนนในวิชาพละศึกษาด้วยการอาสาไปทำงานสวนให้กับคนในชุมชน ที่เป็นผู้สูงอายุหรือคนพิการ

ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือ นักเรียนเหล่านี้ถูกระบุว่าเกเรและมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือถึงขั้นอันตรายจนต้องออกจากโรงเรียนปกติ ที่ ALC พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่โอกาสในการเรียนรู้ที่เน้นโครงงานและเป็นอิสระซึ่งออกแบบมาเพื่อนำพวกเขากลับสู่เส้นทางสู่การสำเร็จการศึกษา

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือชุมชนโดยโปรแกรมนี้ได้พิสูจน์แล้วว่าเป็นประโยชน์ต่อทั้งนักเรียนและชุมชน มันได้ช่วยให้เกิดความสัมพันธ์เช่นกันส่งผลให้เกิดการยอมรับของชุมชนต่อนักเรียนและพวกเด็กๆ ก็สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมได้ เด็ก ๆ จะช่วยงานประมาณสองชั่วโมงต่อวันในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ ซึ่งรวมถึงการกวาดวัชพืชการดึงวัชพืชทำความสะอาดท่อระบายน้ำตัดไม้ไผ่หรือหารเลี้ยงไก่เด็กสามารถเลือกปริมาณานที่แลกกันคะแนนของพวกเขาได้ซึ่งโครงการนี้นอกจจากจะทำให้ตคนแก่คนพิการได้มีคนช่วยงานแล้วยังทำให้คนเหล่านี้ได้พบปะพูกดคุยกับนักเรียนโดยต่างฝ่านต่างเป็นเพื่อนกันอีกด้วย