แม่น้ำแดงในกุสโก, เปรูเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มีเอกลักษณ์มากที่สุดในโลก มันเป็นสีแดงเนื่องจากการล้างแร่ออกไปตามเทือกเขาที่อยู่รอบ ๆ ในความเป็นจริงแม่น้ำเป็นเพียงสีแดงในช่วงฤดูฝนของเปรูเท่านั้น

สามเหตุที่แม่น้ำเป็นสีแดงเพราะหุมเขาต้นน้ำมีดินที่ประกอบไปด้วยแร่ธาตุ สนิมเหล็กและ ฮีมาไทต์ หรือ แร่เหล็กแดง(Hematite) มาจากภาษากรีก “hiama” แปลว่า เลือดเพราะมีสีผงละเอียดสีแดงเลือกหมูเป็นจำนวนมากทำให้เวลาฝนตก ฝนชะเอาสีแดงลงมากในแม่น้ำ