facebook Anti-Fur Society ได้โพสภาพสินค้าที่ทำจากขนแมวพร้อมทั้งให้ข้อมูลการค้าแมวในจีน

แมวที่ใช้ในการค้าในทางที่ผิดนี้ส่วนใหญ่เป็นแมวจรจัดที่ไม่ได้ทำหมันหรือทำหมันแล้วแต่ไม่ได้ผลจนเกิดแมวจรมากขึ้นจน กลายเป็นแหล่งที่ทำกำไรได้มากที่สุดสำหรับพ้อค้าแมวแมวจะถูกขายให้กับพ่อค้าเนื้อแล้วนำมาเลี้ยงให้มีชีวิตรอดเพื่อรักษาขนให้ดีก่อนที่จะเอาเนื้อขายและกลายเป็นรองเท้าถุงมือกระเป๋า ฯลฯ แล้วนำไปขายสินค้าเครื่องหนังแมว / สุนัขเป็นสิ่งผิดกฎหมายในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป แต่หนังของพวกสัตว์เหล้านี้ไม่ผิดกฏหมายในคานาดา ซึ่งตัดสินใจไม่เข้าร่วมสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปเพื่อต่อต้านการค้าสัตว์

 

 

 

ข้อมูลเพิ่มเติมดูได้จาก facebook Anti-Fur Society