รายงานจากทางเพจ Korat เมืองที่คุณสร้างได้ว่า แจ้งว่า ห้างสรรพสินค้า เทอร์มินอล21โคราช  จะไม่เก็บค่าเช่าตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 13 ก.พ.ทาง ศูนย์การค้า“เทอร์มินอล21โคราช” ได้ส่งหนังสือแจ้งกับผู้ประกอบการร้านค้าที่เช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯว่า

“จากเหตุการณ์ที่น่าส ะ เ ทื อ น ใ  จ ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการของ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช และส่งผลต่อการดำเนินกิจการของร้านค้าภายในศูนย์ฯให้ไม่ได้รับความสะดวกแล้วนั้นเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระต้นทุนทางธุรกิจของท่าน ทางศูนย์ฯ ยินดียกเว้นการเก็บค่าเช่า ค่าบริการ และค่าสาธารณูปโภค ของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราช สำหรับของเดือนกุมภาพันธ์ทั้งเดือน"

ผู้ทราบข่าวต่างชื่นชมนโยบายของห้างและบอกว่าจะช่วยกันอุดหนุนร้านค้าถ้ามีโอกาสผ่านไป Terminal 21  เป็นห้างสรรพสินค้าที่มีนโยบายในการสนับสนุนชุมชนให้ได้สินค้าราคายุติธรรม โดยเฉพาะศูนย์อาหารที่มีราคาถูก ทำให้ได้รับความนิยมในหมู่ผู้บริโภคทั้งสาขาใน กทม.และสาขาต่างจังหวัด

ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวโคราช ผู้ประกอบการและห้างสรรพสินค้าให้ก้าวต่อไปด้วยกัน