ลิงค์รับชมการเรียนการสอน DLTV ผ่านทางยูทูป ตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 แนะนำให้กด Sub Scribe ถูกใจช่องไว้เพื่อเวลามีเนื้อหาใหม่จะได้แจ้งเตือน

 

ชั้นอนุบาล

อ.1👉 DLTV 10

อ.2👉 DLTV 11

อ.3👉 DLTV 12

 

ชั้นประถม

ป.1👉 DLTV 1

ป.2👉 DLTV 2

ป.3👉 DLTV 3

ป.4👉 DLTV 4

ป.5👉 DLTV 5

ป.6👉 DLTV 6

 

ชั้นมัธยมต้น

ม.1👉 DLTV 7

ม.2👉 DLTV 8

ม.3👉 DLTV 9