กาลิเลโอ เต่าที่มาดากาสก้า อายุกว่า 200 ปีแล้วปู่เต่าอาศัยอยู่ในสวนแห่งหนึ่งและแสนเชื่องมาก