อนาคา (Anaka) ลูกลิงกอลิล่าที่เกิดในสวนสัตว์แอตแลนต้าเมื่อปี 2013 เป็นเจ้าของมือที่มีผิวหนังคล้ายมนุษย์ ซึ่งภาพนี้แสดงให้เห็นว่าลิงกอริลลาและคนมีความใกล้เคียงกันมากขนาดไหน นี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปทางโซเชียลอย่างมากมาย ข้อมูลจาก wikipedia บอกว่าดีเอ็นเอของคนและลิงมีความใกล้เคียงกันมากถึง 95-99%