ศิลปินสุดแนนวได้ออกแบบงาน บอดี้เพ้นท์แบที่ใครเห็นก็ต้องหันมามอง

ใครจะลองมาประยุกต์ใช้เป็นรอยสักก็ได่ัน