วันที่ 27 เมษายนที่จะถึงนี้ จะมีปรากฏการณ์ที่เรียกว่า "Supermoon" หรือ "Super Full Moon" ที่จะปรากฏดวงจันทร์เต็มดวงใหญ่กว่าปรกติ ในเวลาประมาณ 22.30 น. เนื่องจากดวงจันทร์เข้าใกล้โลก ซึ่งพระจันทร์เต็มดวงเดือนเมษายนนี้ฝรั่งจะเรียกว่า Pink Moon ดังนั้นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 64 จึงเรียกว่า Super Pink moon.

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุ “Pink Moon” ไม่ใช่ดวงจันทร์สีชมพู แต่เป็นแค่การตั้งชื่อดวงจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน เพื่อเป็นตัวแทนของฤดูกาล การตั้งชื่อดวงจันทร์เต็มดวง ในแต่ละเดือนของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกัน เพื่อเป็นตัวแทนของฤดูกาลที่จะมาเยือนในเดือนนั้นๆในเดือน เม.ย. จะเป็นช่วงเวลาของท้องทุ่งต่างๆ เต็มไปด้วยสีชมพูของดอกฟล็อกซ์ เป็นที่มาของการตั้งชื่อดวงจันทร์เต็มดวงของเดือนนี้ ที่แสนจะหวานด้วยสีชมพูของดอกฟล็อกซ์นั่นเอง

การเรียกชื่อประจันทร์เต็มดวงในแต่ละเดือนของอินเดียนแดง

 1. Wolf Moon – January
 2. Snow Moon – February
 3. Worm Moon – March
 4. Pink Moon – April
 5. Flower Moon – May
 6. Strawberry Moon – June
 7. Buck Moon – July
 8. Sturgeon Moon – August
 9. Harvest Moon – September or October
 10. Full Corn Moon (Harvest) – September
 11. Hunter's Moon (Harvest) – October
 12. Beaver Moon – November
 13. Cold Moon – December