ทำธนาคารน้ำใต้ดินไม่ต้องลงทุนทำได้ทุกเวลา แก้ปัญหาภัยแล้งในระยะยาวลดปัญหาน้ำท่วมขังอีกด้วย

ธนาคารน้ำใต้ดินเป็นนวตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้เราสามารถกักเก็บน้ำ ทั้งน้ำฝนหรือน้ำจากแหล่งน้ำ ไว้ใช้ในหน้าแล้ง หลักการง่ายๆ คือหน้าดินทุกวันนี้ส่วนใหญ่จะแน่นจนน้ำไม่สามารถไหลซึมลงได้ ทำให้เวลาฝนตก น้ำก็จะไหลผ่านที่ของเราไปยังทางน้ำ ไหลทิ้งเปล่าๆ ถ้าเราขุดหลุมที่ไม่ลึกมากเอาแค่พ้นชั้นดินแน่นๆ ลงไปแล้วมีท่อให้อากาศระบายออกมา น้ำก็จะไหลลงไปขังไว้ในดินเป็นน้ำบาดาลในที่ของเราแทนที่จะไหลทิ้ง นอกจากนี้น้ำที่ไหลลงไปจะถูกซับไว้ในดินทำให้ดินมีความชุ่มชื้นแต่ไม่ท่วมแฉะอีกด้วย

 

#วิธีทำธนาคารน้ำใต้ดิน
- ขุดบ่อให้ถึงชั้นหินอุ่มน้ำเหมือนบ่อบาดาลน้ำตื้น
- เอายางรถยนต์หรือท่อกลมใส่ป้องกันขอบบ่อพังทะลาย
- ใส่อากาศ แล้วเอาเศษวัสดุ เช่นขวดแก้ว ก้อนหิน ที่มีน้ำอยู่ 1 ใน 3 เศษปูนต์ ท่อนไม้ให้เต็ม
- ปิดปากหลุมด้วยผ้าใบ เศษหิน กรวด ป้องกันขยะและเศษดินไปอุดตัน

#ประโยชน์ของธนาคารน้ำใต้ดิน
- เวลาฝนตกน้ำจะไหลลงไปใต้ดิน ทำให้น้ำไม่ล้น ไม่ท่วมพื้นที่ น้ำไม่ระเหยง่ายเหมือนเก็บในสระ
- ใช้น้ำทางตรง น้ำจะอยู่ในระบบบาดาล ถ้าจะใช้ก็ขุดบ่อบาดาลน้ำตื้นสูบขึ้นมาใช้ได้เลย
- ใช้น้ำทางอ้อมคือดินบริเวณที่มีธนาคารน้ำจะชุ่มชื้นทั้งปีเพราะมีแหล่งน้ำใต้ดิน

#เทคนิคพิเศษ
- ขุดหลายบ่อตามที่ลุ่มน้ำท่วมขัง จะได้ธนาคารน้ำขนาดใหญ่

- เลือกขุดในจุดที่น้ำไหลมารวมกันหรือน้ำท้วมขังจะได้ผลดีในการกักเก็บ

- ถ้าฝนไม่ตกแต่มีแหล่งน้ำธรรมชาติ พวกคลอง ห้วย ก็ใช้พลังงานแสงอาทิตย์สูบน้ำมาใส่ธนาคารเวลาหน้าแล้งก็ใช้แสงอาทิตย์สูบน้ำกลับมาใช้