สมัครเลย เรียนเร่งรัด เลี้ยงผึ้ง จิ้งหรีด ปลูกผักยกแคร่ เพาะเห็ด แปรรูปผลิตภัณฑ์ หลักสูตรละ 1 วัน (เรียนที่จันทบุรี)

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดจันทบุรี สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดหลักสูตรการฝึกอบรม 7 หลักสูตร ตามรายละเอียดด่านล่างนี้

*** สนใจสมัครฝึกอบรม ***
สามารถกรอกข้อมูลผู้สมัครตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ด้านล่าง
หรือ โทรติดต่อ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้งจันท์)
โทร. 039389244

กรอกใบสมัครได้ที่นี่