สำหรับพุทธศาสนิกชนการทำบุญวันเข้าพรรษาเดิมเป็นการถวายเทียนพรรษาเพื่อให้พระภิกษุที่จำพรรษาอยู่สามารถศึกษาพระธรรมคำสอนตำรับตำราต่างๆได้ในปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนจากเทียนพรรษาเป็นถวายอุปกรณ์ให้แสงสว่างอย่างอื่นเช่นหลอดนีออนต่อมาก็เป็นหลอด LED เพื่อความประหยัดไฟ วันนี้เราเลยมีข้อเสนอแนะในการทำบุญเข้าพรรษาในอีกแบบซึ่งหลายๆท่านอาจจะเคยทำมาแล้วแต่ก็ยังมีอีกหลายส่วนที่ยังไม่ได้นึกถึงคือการถวายชุดโซล่าเซลล์

ประโยชน์ของการถวายโซล่าเซลล์โดยเฉพาะการถวายเป็นทั้งระบบแน่นอนว่าจะทำให้วัดได้ใช้พลังงานสะอาดและประหยัดค่าใช้จ่ายระยะยาว อุปกรณ์โซล่าเซลล์ที่สามารถถวายได้ก็มีหลากหลายรูปแบบทั้งที่เป็นชุดขนาดเล็กราคาหลักร้อยหรือเป็นชุดขนาดใหญ่ที่สามารถใช้งานได้กับพัดลมปั๊มน้ำขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของแต่ละท่าน

 

สำหรับบางวัดที่มีไฟฟ้าอยู่แล้วเราอาจจะถวายเป็นชุดเล็กสำหรับพระท่านที่จะออกธุดงค์หรือเป็นชุดสำหรับชาร์จโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์ต่างๆราคาไม่กี่ร้อยบาทเพื่อนำไปติดตั้งตามศาลาวัดเผื่อไว้ให้บริการญาติโยมก็ได้ ในบางครั้งอาจจะไม่ต้องถวายครบชุดเช่นแบตเตอรี่เพราะในบางจุดที่มีพลังงานไฟฟ้าหลักเข้าถึงอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องเก็บไฟไว้ใช้ตอนกลางคืนแต่เราสามารถใช้แผงโซล่าเซลล์ให้เกิดการประหยัดพลังงานในช่วงระยะเวลากลางวันเช่นการทําปั๊มน้ําการทำเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์มือถือให้บริการประชาชนตามจุดต่างๆ ทำฝช้เครื่องอัดอากาศ เครือ่งตีน้า เพื่อทำให้น้ำในบ่อ แม่น้ำที่ผ่านวัดมีคุณภาพดีขึ้น เป็นต้น

การทำบุญแม้จะใช้ปัจจัยหรือถวายสิ่งของแบบเดียวกันเท่ากันแต่ถ้าหากเลือกถวายให้กับวัดที่ขาดแคลนหรือถวายให้ตรงจุดกับความต้องการเราว่าก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีหากใครมีไอเดียดีๆก็นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะ