องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ NASA เปิดโอกาสให้คุณครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดภาพโปสเตอร์วัตถุต่างๆ ในระบบสุริยะจักรวาลได้ฟรีแล้ววันนี้!

โดยภาพวัตถุในระบบสุริยะจักรวาลกว่า 21 วัตถุ สร้างขึ้นจากภาพถ่ายดาวเทียมจริงๆ ให้ นำใช้ในการสอนหรือใช้ประโยชน์อื่นได้

ผู้สนในสามารถดาวโหลดจากที่นี้

https://solarsystem.nasa.gov/resources/925/solar-system-and-beyond-poster-set/