บางครั้งถ้าออกแบบดีๆ รอยสักนอกจากจะสวนแล้วยังช่วยลบรอยแผลเป็น ปาน หรือจุดที่ไม่ต้องการบนผิวหนังได้ด้วย