ในสลัมในเมืองของฟิลิปปินส์ครอบครัวต่างมักไม่สามารถเข้าถึงหรือมีไฟฟ้าใช้ หรือมีก็ไม่กล้าใช้ไฟมาก เพราะมีราคราแพงแม้จะเป็นเวลากลางวันพวกเขาก็อยู่ในที่มืดอับ เพราะพื้นที่มีจำกัดทำให้ต้องปลูกบ้านติดๆกัน


 
นักแสดงชาวฟิลิปปินส์ Illac Diaz กำลังมองหาการเปลี่ยนแปลง ด้วยมูลนิธิ My Shelter Foundation ของเขาเขามีไอเดียแปลกใหม่คือเปลี่ยนขวดพลาสติกเปล่าเป็นหลอดไปที่ส่งสว่างจากแสงอาทิตย์หลักการง่ายๆที่ใครเห็นก็ทำได้โดยเคล็ดลับอยู่ที่ให้เติมน้ำในขวดด้วยยาฟอกขาวหรือแอมโมเนียเพื่อป้องกันตะใคร่น้ำเท่านั้นเอง
ถึงแม้ขวดจะส่องสว่างได้ในเวลากลางวันเท่านั้นแต่กับบางพื้นที่ซึ่งไม่มีหน้าต่าง อย่างในชุมชนแออัด ก็ช่วยใ้ห้คุณภาพชีวิตของผู้คนดีขึ้นอย่างมากมายที่เดียว เราเองสามารถดัดแปลงมาใช้กับห้องเก็บของหรือแม้แต่บ้านเรือนได้นะ

 

 

หมายเหตุ โคมแบบนี้สว่างเฉพาะกลางวันตามแสงอาทิตย์