ฝึกสมองลองปัญญาให้รู้จักคิดนอกกรอบลองขยับไม้ขีด 2 ก้านให้ได้ผลลัพธ์มากที่สุด ลองทำดูก่อนซักรอบแล้วค่อยกดดูเฉลยนะ

คนส่วนใหญ่ยึดติดกับเลข 3 หลักซึ่งค่าสูงสุดของเลขสามหลักคือ 999

 

แต่ถ้าเราลองคิดอีกทีเพิ่มเป็นห้าหลักจะได้มั้ยขยับไปสองก้านได้ตั้ง 15,118

 

หรือขยับไปข้างหลังได้ตั้ง 51,181

 

หรือถ้าขยับสองก้านแล้วตีลังกา จะกลายเป็น 81,151 เลย (กติกาบอกให้ขยับได้ 2 ก้านแต่ไม่ห้ามตีลังกา)

 

แปดหมื่นกว่าว่าเยอะแล้ว รู้มั้ย 5 ยกกำลัง 128 ได้เท่าไหร่ ?

เฉลย 5 ยกกำลัง 128 = 30,092,655,381,050,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000

แค่คิดอีกแบบ จาก ห้าร้อยแปดกลายเป็น สามหมื่นเก้าสิบสองล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสามร้อยแปดสิบเอ็ดล้านห้าหมื่นหกร้อยล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้าน

เรื่องราวดีๆจาก https://www.truthinsideofyou.org