ถ้าพื้นที่น้อยหรือไม่มีดินสำหรับปลูก บางทีการใช้ท่อพีวีซีกับระบบน้ำหมุนเวียนแบบนี้ก็ช่วยได้ ส่วนสูตรน้ำสูตรปุ๋ย จะอินทรีย์จะเคมีก็แล้วแต่ใครจะถนัดแบบไหนไม่ว่ากัน สำคัญที่ทำอย่างไรให้ผู้บริโภคปลอดภัย เช่นการทิ้งช่วงก่อนเก็บเกี่ยว การตรวจสอบการปนเปื้อนเป็นต้น