เอาขยะพลาสติกมาทำอิฐสร้างโรงเรียนเริ่มต้นขึ้นในกัวเตมาลาและตอนนี้เมืองของแอฟริกาใต้กำลังใช้ขวดรีไซเคิลเป็นวัสดุก่อสร้างซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์สร้างแรงบันดาลใจและแนวทางใหม่เพื่อลดขยะพลาสติก
 
EcoBricks หรืออิฐจากเศษขยะถูกใช้เพื่อสร้างห้องเรียนใน Greyton, อัฟริกาใต้ การสร้างอิฐจากพลาสติกและขยะอื่น ๆ ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นและแก้ปัญหาขยะอีกด้วย
เพียงใช้ขวดพลาสติกขนาดสองลิตรถุงพลาสติกอัดด้วยและขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพอื่น ๆ และไม้ ทำความสะอาดและตากให้แห้ง อัดให้แน่นที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยใช้แท่ง แค่นั้นแหล ก็ได้อิฐจากขยะหรือ EcoBrick แล้ว


เรื่องราวของ EcoBricks เริ่มต้นในกัวเตมาลาและผ่านฟิลิปปินส์ไปยังแอฟริกาใต้ Susanna Heisse ตกใจกับระดับขยะพลาสติกรอบ ๆ ทะเลสาบ Atitlan ในกัวเตมาลาครั้งแรกที่เกิดขึ้นกับแนวคิด EcoBrick เธอสร้างกำแพงจาก Echo Brick ซึ่งกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นทั่วโลก


ปัจจุบันมีโรงเรียนที่สร้างจาก EcoBrick ในกัวเตมาลา 
38 แห่งที่สร้างโดยองค์กรที่ชื่อว่า Hug It Forward, Vida Atitlan (องค์กรของ Susanna) และโรงเรียนอื่น ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในฟิลิปปินส์ตอนเหนือ ecobricks.org ได้จัดทำคู่มือโอเพนซอร์ซซึ่งแจกจ่ายให้กับโรงเรียนในท้องถิ่น ในฐานะส่วนหนึ่งของหลักสูตรนักเรียนจะถูกขอให้นำ EcoBrick ที่เสร็จสมบูรณ์ในแต่ละสัปดาห์มาเขียนการบ้านไว้ด้านข้าง

EcoBricks เป็นแนวทางที่แตกต่างในการจัดการขยะ การรีไซเคิลพลาสติกเป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังงานและมีมลภาวะเป็นพิษซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการขนส่งทางไกล จะเป็นไปได้อย่างไรที่จะค้นหาการใช้ประโยชน์ทดแทนสำหรับพวกเขาในระดับท้องถิ่น การก่อสร้างเป็นวิธีการหนึ่งที่ชัดเจน EcoBricks เปลี่ยนขยะให้เป็นวัสดุก่อสร้างที่มีความแข็งแกร่งทนทานราคาไม่แพงซึ่งพร้อมจะจัดการกับปัญหาการว่างงานขยะและการขาดที่อยู่อาศัยในเวลาเดียวกัน พวกเขาสามารถใช้ในแนวตั้งเป็น infill ในระบบอาคารกรอบไม้หรือแนวนอนที่พวกเขาจะฉาบด้วยดินหรือซีเมo9N Greyton ในแอฟริกาใต้เป็นโครงการริเริ่มการเปลี่ยนผ่านครั้งแรกในประเทศ Greyton เป็นเมืองหนึ่งในหลาย ๆ เมืองที่พยายามต่อสู้กับการแบ่งแยกสีผิวความไม่เท่าเทียมทางสังคมในวงกว้างการขาดที่อยู่อาศัยราคาไม่แพงและระบบการจัดการขยะที่แทบไม่มีอยู่จริง
โครงการ Echo Brick ทำให้การกำจัดขยะเกิดประโยชน์ มีโรงเรียนและที่อยู่อาศัยในราคาถูก แถมลดปริมาณขยะได้อีกด้วย

 

ข่าวจาก https://www.theguardian.c
om