ขวดดน้ำอัดลบสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ตั้งแต่กระถางต้นไม้จนถึงกระเป๋าใสเศษสตางค์ ลองมาดูกัน