วัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ ที่หลายคนคุ้นเคยและรู้จักในวงกว้าง จากการนำขวดน้ำพลาสติก ที่ได้รับบริจาคจากประชาชนทั่วไป นำมาคัดแยก บดอัด และส่งต่อไปเปลี่ยนรูปให้เป็นผ้านาโน คุณภาพสูง เพื่อนำมาใช้ทำจีวร แต่ด้วยสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 และการป้องกันเชื้อโควิด-19 พระมหาประนอม ธัมมาลังกาโร เจ้าอาวาสวัดจากแดง ริเริ่มให้จิตอาสาชุมชนที่เข้ามาร่วมกันตัดเย็บ หันมาทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าหน้ากากอนามัยแบบผ้าสีจีวร จะถูกส่งไปยังวัดในละแวกใกล้เคียง ในคุ้งบางกะเจ้า หรือตามวัดต่าง ๆ ที่มีการแจ้งความประสงค์มา และโรงพยาบาลสงฆ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อให้พระสงฆ์ ใช้ป้องกันเชื้อโควิด-19 เพราะเป็นอีกกลุ่มที่มีปัจจัยเสี่ยง ต้องพบปะญาติโยมจำนวนมากหน้ากากผ้า ที่ทำมาจากขวดน้ำพลาสติกรีไซเคิล มีคุณสมบัติสูง เป็นผ้านาโนที่ทอเนื้อแน่น 210 เส้น กันน้ำ แอนตีแบคทีเรีย สามารถซักใช้ได้ถึง 100 ครั้ง ปัจจุบัน มีญาติโยมศรัทธา ประสานติดต่อทางวัดเพื่อนำไปถวายต่อ รวมถึงวัดในประเทศเพื่อนบ้านด้วย ทำให้แต่ละวันมีจิตอาสา สลับหมุนเวียนกันมาช่วยตัดเย็บหน้ากากไม่ขาดสาย โดยที่ทุกคนต้องป้องกัน ตรวจวัดไข้ สวมหน้ากากอนามัยไม่ใช่จัดทำหน้ากากแบบผ้า สำหรับพระสงฆ์เท่านั้น ยังมีผ้าสีชมพูและสีฟ้า ลายไทย ที่ผลิตไว้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไปด้วย แน่นอนว่า เนื้อผ้านี้มีส่วนผสมของขวดพลาสติกรีไซด์เคิล เช่นกัน

วัดจากแดง บางกระเจ้า จึงเชิญชวนจิตอาสาที่มีความสามารถในการตัดเย็บ ร่วมทำหน้ากากถวายพระสงฆ์ที่ยังขาดแคลนไม่มีหน้ากากอนามัยใช้ ความพิเศษของโครงการนี้คือ ผ้าที่ใช้ในกาารตัดเย็บทำมาจากขวดพลาสติกรีไซเคิล ทางวัดรับสมัครช่างเย็บ ช่างแพ็ค มาร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม จนถึง 30 เมษายน 2563 ถึงเราจะไม่มีทักษะในการเย็บผ้า แต่อย่างน้อยก็เชื่อว่า การส่งต่อข้อมูลข่าวสารนี้ให้คนที่มีความสามารถหรือมีทักษะได้รับรู้ น่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  

นอกจากร่วมเป็นจิตอาสาตัดเย็บหน้ากากอนามัยแล้ว ทางวัดยังรับบริจาคขวดพลาสติก PET เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นผ้าสำหรับทำเป็นจีวรด้วย โดยมีที่มาคือ มูลนิธิชัยพัฒนาได้จัดตั้งโครงการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า วัตถุประสงค์คือเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้กลับมาเป็นพื้นที่สีเขียวและมีความอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็ช่วยพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่และการเติบโตทางเศรษฐกิจของคนในท้องถิ่นให้ดีขึ้นด้วย วัดจากแดงได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์กลางการจัดการขยะชุมชน และพัฒนาสินค้าที่ได้จากการรีไซเคิล โดยทำหน้าที่รวบรวมขยะพลาสติกจากภายในวัด ชุมชน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จากนั้นจึงคัดแยกประเภทพลาสติก แล้วประสานกับผู้รับซื้อขยะพลาสติกเพื่อให้นำไปรีไซเคิลและเพิ่มมูลค่าให้กับพลาสติก ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนบางกะเจ้า พลาสติกที่ผ่านการคัดแยกจะถูกนำไปผลิตเป็นเส้นใยรีไซเคิล ชาวบ้านชุมชนบางกระเจ้าจะนำมาเส้นใยที่ได้มาตัดเย็บเป็นจีวรเพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้และจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ต่อไป

ถึงจะต้องกักตัวอยู่กับบ้าน แต่ก็ยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์เพื่อสังคมได้ สำหรับครอบครัวเรา สิ่งที่พอจะทำได้โดยไม่เดือดร้อนอะไรก็คือเก็บรวบรวมขวด PET ให้ได้มากที่สุด แล้วจึงนำไปบริจาคที่วัดจากแดง ทางวัดจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยให้ทางวัดมีรายได้แล้ว ยังถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะไปในตัวด้วย 

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถส่งขยะพลาสติกไปได้ที่ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจ้าอาวาสวัดจากแดง ซอยวัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 หากมีขวดในปริมาณเยอะและใส่ถุงใหญ่ได้ 6 ถุง สามารถแจ้งไปที่เบอร์โทรศัพท์ 066-1599558 ทางวัดจะให้เจ้าหน้าที่ไปรับถึงที่

นอกจากกิจกรรมทั้งสองอย่างข้างต้นแล้ว ทางวัดยังเชิญชวนจิตอาสามาช่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ ธุรการเอกสาร การดูแลผู้เข้าอบรม การเป็นวิทยากรบรรยาย การออกแบบผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมเฉพาะกาล การตัดเย็บ การทำอาหาร การขับรถเพื่อยกขวดเปล่า งานคัดแยก ฯลฯ ด้วย ผู้สนใจสามารถติดฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดจากแดงที่เบอร์โทรศัพท์ 099-6289501