ไดสุกิเทคนิคเก่าแก่ของญี่ปุ่นที่ทำให้ได้ไม้แปรรูปโดยไม่ต้องตัดต้นไม้
 
พวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับแนวคิดของบอนไซซึ่งเป็นรูปแบบศิลปะญี่ปุ่นย้อนหลังไปกว่าพันปีซึ่งผลิตต้นไม้เล็ก ๆ ที่เลียนแบบลักษณะของต้นไม้ขนาดใหญ่ แต่หลายคนยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับไดสุกิ แม้ว่าเทคนิคของมันจะมีความคล้ายคลึงกับบอนไซ แต่ผลลัพธ์ที่ได้นั้นแตกต่างกันอย่างมากมาย
เทคนิคนี้ที่ย้อนกลับไปในศตวรรษที่ 14 สร้างสรรค์โดยคนในพื้นที่ของ Kitayama วิธีนี้ใช้เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนต้นกล้า มีพื้นที่ราบเล็กน้อยในภูมิภาคนี้การปลูกและเลี้ยงต้นไม้บนเนินสูงชันพิสูจน์ได้ยากมาก ผลที่ตามมาคือการต่อกิ่งแบบไดซูกิช่วยให้นักจัดดอกไม้สามารถลดจำนวนพื้นที่เพาะปลูกทำให้รอบการเก็บเกี่ยวเร็วขึ้นและผลิตไม้ที่มีความหนาแน่นมากขึ้นวิธีการก็คือการเอาไม่ซีด้าญี่ปุ่นมาต่อกิ่งกับต้นพลัมพื้นเมือง ทำให้ได้ต้นไม้ที่ต้นตรง โตเร็ว เหมาะสำหรับการนำมาใช้ประโยชน์